Behagaanteckningen till vakten dessa videogem du skar för fönstermedia för nöd heller spelaren, eller reella den vilkna videospelaren finnas tillgängligt till nedladdningen för fritt.

Till nedladdningen videogemet, genom att använda det rätt hand klicket för sidamusknappen på länken och alltifrån menyn utväljer alternativ ”räddar mål såsom…”. Utvälja katalogen som du vill räddar gemet till, och klicka ”OK”. Till vakten den dubbla vänstersidan för gemet klickar på den. Om den fyller på inte användning, länkarna ovan till får videospelaremjukvaran.

Videoformat   Filstorlek Zipfil
(MPEG) Läraredemonstration nr. 1
922 K
(MPEG) Läraredemonstration nr. 2
922 K
(MPEG) Läraredemonstration nr. 3
921 K
(MPEG) Läraredemonstration nr. 4
922 K
(MPEG) Läraredemonstration nr. 5
922 K
 
(MPEG) Läraredemonstration - markförsvar alltifrån en kick till sidan av huvud
924 K
(MPEG) Ett basalt ”stampar” kick till bröstkorgen när på baksida
474 K
(MPEG) Läraredemonstration på mark
924 K
 
(MPEG) Angrepp och försvar genom att använda personalen
476 K
(MPEG) Försvar och angrepp - som ses alltifrån baksidaen genom att använda personalen
474 K
(MPEG) Knivar för personalversesfjäril
476 K
(Reell video) Videogem som visar fjärilknivar
721 K
 
(Reell video) Videogem av en teknik som visas i klass
417 K
(Reell video) Videogem som fattas alltifrån Oxford kanal 6
1.78Mb
 
(Reell video) Videogem som visar en kranteknik
587 K
(Reell video) Fatta ner blankett nr. 1
581 K
(Reell video) Fatta ner blankett nr. 2
389 K
(MPEG) Fatta ner blankett nr. 3 - ”ögon för krantäckmantelspindeln”,
473 K
(MPEG) Fatta ner blankett nr. 4 - multipelangrepp vid aggressoren
922 K
 
(MPEG) Siu-Lun-Tao nr. 1 (såsom visat vid Catherine den första lärare)
1.33Mb
(MPEG) Siu-Lun-Tao nr. 2 (såsom visat vid Catherine den första lärare)
916 K
(MPEG) Siu-Lun-Tao nr. 3 (såsom visat vid Catherine den första lärare)
918 K
(MPEG) Siu-Lun-Tao nr. 4 (såsom visat vid Catherine den första lärare)
916 K
 
(MPEG) TigerClawpressen ups
476 K
(MPEG) Fingertummepressen ups
475 K
(MPEG) härdning för arm
474 K
(MPEG) Träkarlattrapp
921 K
(MPEG) Ris
473 K
 
(MPEG) Chi kungen övar nr. 1 (för stabilitet, fokus av kraft)
474 K
(MPEG) Chi kungen övar nr. 2 (för stabilitet, fokus av kraft)
474 K
(MPEG) Chi kungen övar nr. 3 (för stabilitet, fokus av kraft)
97 K
(MPEG) Chi kungen övar nr. 4 (för stabilitet, fokus av kraft)
476 K
 
(MPEG) Den basala blockera sekvensen för 20 hand i en blankett med implementeringen som samtidigt visar del 1
1.34Mb
(MPEG) Den basala blockera sekvensen för 20 hand i en blankett med implementeringen som samtidigt visar del 2
1.34Mb
(MPEG) Den basala blockera sekvensen för 20 hand i en blankett med implementeringen som samtidigt visar del 3
1.34Mb