Toby Kyle
1st Mån svart bälteShotokan Karate

Jag har tyckte om krigiska konster sedan åldern av 11; ansträngande Judo och Kung fu, innan att avgöra in i Shotokan Karate.

Den fattade mig fem år av regelbunden träning till rangen för räckvidd som min ser detta såsom ett stort personellt utförande.

Jag har både funnen Karate en excellent blankett av lämpligheten och den aktiva meditationen - den finnas i första hand för dessa skäl som jag har utbildat i Karate.

Jag har förenade den Oxford Brookes skolan av krigiska konster för att utveckla min jag försvarexpertis, och till lära om andra discipliner, till datat som jag har finnas skaffat med en excellent inblick till både!

Jag finner skolan som en mycket njutbar plats till lärar och skade uppmuntrar någon som intresseras i ”kinesiskt”, och andra ”stilar av jag försvar till förenar.

[Baksida]