Steve Conner
3rd Månt svart bälte (Zen Do Kai)
Fri stilKarate

Efter 12 månader som utbildar med SOMA, filosofi, stil, dedikation och inriktning med skolan och allat för I personligt fann Eddies dess studenter som belönar och berikar oerhört. Att kombinera som är flera av de personella utvecklingegenskaperna av de mer mycket traditionella krigiska konsterna (liksom att bygga förtroende, självkänsla, disciplin, etc.) med en betoning på nr-nonsense, praktiska tekniker, Eddie skapar ett riktigt enastående och att stimulera utbilda miljön.

Denna inriktning, jag tror, caters mycket väl för de både krigiska konstnärerna för erfaren och första tid.

Såsom en Brookes universitetstudent I gjuter dessutom utbilda hos SOMA en stor flykt alltifrån trycken av studien. Eddies ansträngning till skapar en vänlig stämning inom skolan möjliggjorde mig till etablerar någon stora kamratskap och visst adderad en annan dimension till min tid här i Oxford. Min bara beklaganen, i att måste, lämnar Oxford, finnas att jag har inte mer flera tid till ge ut med Eddie att konsolidera som är flera av de intressant och praktiska teknikerna som han har visat. Mest bra önskemål för ständig framgång med skolan Eddie. Flera tack för belöna, vänligt och att exaltera året av att utbilda.

Avseenden till dig och Jill

 

[Baksida]