Angrepp: Knä till ansiktet

Försvar: Dubblera upp kvarteret, handflata


[Baksida]