Angrepp: Enda krokstansmaskin till huvud

Försvar: Kvarter tvärsöver den första kroppen, alltså kvarterhandflata upp och över fånga angriparearm för sväng[Baksida]