Angrepp: fotbollkick till huvud

Försvar: Vika vingekvarteret som tvärsöver puffar kroppen för ben (som försvarar början som ner ligger ansikte)[Baksida]