Angrepp: Enda krokstansmaskin till huvud

Försvar: Kvarteret ”kranen täcker alltså spindelögon”,[Baksida]