Angrepp: Den dubbla handleden griper alltså ett knä till groinen

Försvar: Förvara händer låg, att vända sig till sidan och avböja knäet med toppen av den lågare armen[Baksida]