Angrepp: Två uppercuts

Försvar: Vika vingekvarteret två gånger[Baksida]