Angrepp: Uppercut stansmaskin till kroppen följde vid en krokstansmaskin till huvud, samma hand

Försvar: Vika vingen blockera och blockera tvärsöver kroppen[Baksida]