Angrepp: Två krokstansmaskiner till huvud

Försvar: För kvarter kropp tvärsöver till utsidan av kroppen som använder samma hand[Baksida]