En markförsvarteknik alltifrån en fotbollkick


[Baksida]