Aanval: Enige haak aan het hoofd

Defensie: Wu-su (over het lichaam) en Tan-Sau aan tan-dar-Tan het opsluitende wapen van de aanvaller[Achter]