Geduld Duurzaamheid Open Stijl, Open Mening Nederigheid Volledigheid

Er is geen dergelijk ding zoals een uiteindelijk KrijgsArt.

Als er, alle speciale diensten zoals het leger waren, zouden de Luchtmacht en de marine plus alle burgerlijke autoriteiten zulk een KrijgsArt. uitzoeken.

Het zou daarom slechts beperkt worden tot voornoemd, waarbij tot het wordt gemaakt een gesloten „stijl“.

Wanneer u nadenkt die daar over gekende 300+ moeten zijn en niet goed - bekende krijgskunststijlen die over de hele wereld worden uitgeoefend. U zou denken dat van zo vele worden geselecteerd, maar dit is niet het geval.

Vele instructeurs, saban sensei, sifu, leraren brengen jaren door lerend hun gekozen krijgskunst van hun „leraar“; deze student, dan wordt een leraar, die over hun ervaring, aan zijn/haar studenten beurtelings overgaat.

De krijgs Kunsten, naar de mening van de Sifu, is in leven, vordert het, stagneert het niet, beweegt het zich met The Times.

Vele studenten van krijgskunsten, of zij een nieuwkomer zijn, of een ervaren exponent zoeken een stijl uit zij waarin geloven. Het is niet noodzakelijk voor zelfdefensie, worden vele vormen van krijgskunsten geleerd voor hun schoonheid, beweging en geestelijke „toegang“.

Aan de eerste tijdopnemer, die naar een krijgskunst van zo velen, voor de redenen, soms volledig in de war gebracht wordt verlaten streeft, onbeslist en verward door wat zij horen en zien.

Elke school is trots van wat zij en de redenen onderwijzen waarom het wordt onderwezen. Daarom zal de onderzoeker slechts verteld worden wat die school kan aanbieden en terecht zo, aangezien de „leraar“ vele jaren doorgebracht heeft die en zijn of haar art. leren perfectioneren.

Het zou vele jaren voor om het even welke student vergen om te begrijpen of te begrijpen wat elke krijgskunst kan aanbieden en individueel dat een lange dode tijd zou zijn alvorens hij/zij de oppervlakte aan de kennis zou krassen die deze „leraren“ in de loop van de jaren hebben bereikt.

Zo, hoe kan wij, aangezien de Leraren, betere Leraren worden? Ten eerste, door zelf meer te leren! Daarom hebbend meer kennis om vragen over andere krijgskunstenstijlen van onze studenten te beantwoorden, en zo doende onderschrijvend onze status als leraren, die kunnen om met meer verklaren die wat begrijpen aan een student, geen kwestie bij welk niveau, of krijgskunst kan worden aangeboden eerder bestudeerde, openlijk en vrij!

Voortzetting