Duurzaamheid
Duurzaamheid
 

Het leren van en „het goedkeuren van“ de pijn en het ongemak zullen u door gaan.

Het doen van uw beste bij elke zitting.

Ontbrekende niet opleidingssessies om dwaze redenen.

Streef ernaar om te perfectioneren wat tijdens les, en door in eigen tijd op te leiden wordt getoond!

De sterkte is geen noodzaakvolharding is de belangrijkste uitvoerder.

U kunt de huidige groene sjerpen hier zien.

[Achter]